title
Omanikujärelevalve töökorraldus ja Maanteeameti lepinguliste uuenduste mõju tööprotsessile Lagedi-Karla liiklussõlme näitel
Work management of owner supervision and the influence of contractual changes of Road Administration to the work process on the example of Lagedi-Karla intersection
author
Pass, Meelis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information