title
EOQ mudelil põhinev laovarude juhtimine lao kogukulude optimeerimiseks Tallinki Logistikakeskuses lahja alkoholi kategooria näitel
EOQ based replenishment model for improved total inventory cost on the example of mild alcohol category in Tallink Logistic Center
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal