title
(all-R,R)-tsükloheksanopoolkukurbit[8]uriili ja heksafluorofosfaadi komplekseerumist mõjutavad tegurid
Factors influencing complexation of (all-R,R)-cyclohexanohemicucurbit[8]uril with hexafluorophosphate
author
Konrad, Nele
keywords
tuumade magnetresonants (NMR) spektroskoopia
ultraviolett (UV) spektroskoopia
fluorestsent (FS) spektroskoopia
ringdikroismi (CD) spektroskoopia
nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy
ultraviolet (UV) spectroscopy
fluorescence (FS) spectrscopy
circular dichroism (CD) spectroscopy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information