title
Mikroteenuste ja serverivaba arhitektuuri võrdlus backend teenuste jaoks
A Comparison of microservice and serverless architectures for backend services
author
Gür, Caner
defence date
language