title
Kulusäästliku mõtlemise rakendamine Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes OÜ Narva Tes Plus firma näitel
Lean Implementation in Estonian Smes Based on the Example of the Company Narva Tes Plus
author
Tsõgankova, Tamara
defence date
language