title
Puidupõhise biomassi energeetiline kasutusvõimalus Eestis ja seda piiravad tegurid
Use of Wood-Based Biomass Energy in Estonia and Limitng Factors
supervisor
defence date
language