title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.01.1981
language