title
Tarbijate eelistused Eesti õunaturu näitel
Consumer Preferences on the Example of the Estonian Apple Market
author
Kyutt, Artur
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network