title
Tallinna Polütehnik Nr 12 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
20.04.1984
language