title
From Modern Pollen-Plant Relationships to Holocene Vegetation Diversity Reconstructions
Õietolmu ja taimestiku seostest tänapäeva maastikes taimede mitmekesisuse rekonstruktsioonideni läbi Holotseeni
author
Blaus, Ansis
keywords
palaeoecology
pollen–plant relationships
pollen richness
functional diversity
phylogenetic diversity
Ellenberg indicators
fen–bog succession
paleoökoloogia
taime- ja õietolmuandmete seosed
õietolmu liigirikkus
funktsionaalne mitmekesisus
fülogeneetiline mitmekesisus
Ellenbergi indikaatorväärtused
madalsoo-raba suktsessioon
serial number
38/2020
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
Reitalu, Triin
Veski, Siim
defence date
23.10.2020
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3ad0b229-a4d3-4e5a-88a8-531ea86ad09a
https://doi.org/10.23658/taltech.38/2020
ISBN 9789949836031 (pdf)
language
rights
CC BY-NC-SA