title
Ventilatsioonisüsteemi simulaatori juhtimisprogrammi ja visualisatsiooni loomine
Creation of control program and visualisation of ventilation system simulator
Создание программы управления и визуализации симулятора вентиляционной системы
keywords
defence date
language