title
Ettevõtete ostuotsustusprotsess koolituste ostmisel
Business buyer decision process of purchasing trainings
author
Hirmo, Kristjan
supervisor
defence date
language