title
Ioonsete vedelike mõju tselluloosi esterdamise reaktsiooni efektiivsusele reaktiivsel ekstrusioonil
The efficiency of cellulose esterification reaction in ionic liquids through reactive extrusion
author
Roosalu, Sarlee
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal