title
Maksevõime ja kasumlikkuse vaheline seos Eesti ehitusettevõtete näitel aastatel 2012-2021
The relationship between solvency and profitability of Estonian construction companies in 2012-2021
author
Rosenbaum, Elina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus