title
Hapnikku sisaldavate orgaaniliste ühendite ja põlevkiviõli fenoolide pindpinevused
Surface tensions of oxygen-containing organic compounds and shale oil phenols
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information