title
Turunduse juhtimine tootmisettevõtte KA OÜ näitel
Marketing management in industrial enterprise on example of KA OÜ
author
Udalova, Jana
keywords
tootmisettevõtte
transpordipakend
puittooted
5P mudel
industrial enterprise
transportation package
5P model
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network