title
Energiapoliitika mõju Eesti riigi konkurentsivõimele ning kaalutletud abinõud selle parandamiseks
The Influence of Energy Policy on Estonian Competitiveness and Deliberate Means for Improvement
supervisor
Mere, Tarmo
defence date
language