title
Ettevõttekultuuri mõju tööalasele suhtlemisele
Impact of corporate culture on employee communication at work
author
Polevodina, Anastasiia
keywords
supervisor
defence date
language