title
Siirdehindade planeerimise ja dokumenteerimise mõjud ettevõtete äristrateegiale ja halduskoormusele
The effect of transfer pricing planning and documentation on companies' corporate strategy and administrative burden
supervisor
defence date
language