title
Tahkete osakeste sisaldus tööstuse heitgaasides ja nende keskkonnamõju. Õhu puhastamine
Particulatest content in industrial emissions and their environmental impact. Air treatment
author
Rudaitis, Donatas
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
18.09.2014
language