title
Tallinna Polütehnik Nr 23 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
05.09.1986
language