title
Таллинский Политехник № 21 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
10.06.1988
language