title
Metsa raadamine Pakistanis: metsapoliitika tõhusus ja meetmed jätkusuutlikumaks majadamiseks
Deforestation in Pakistan: Efficiency of Forestry Policies and Measures for Sustainable Forest Management
author
Bilal, Muhammad
keywords
metsade raadamised
metsapoliitikad
deforestations
forestry policies
supervisor
defence date
language