title
Siiditee Initsiatiiv: Projekti tervikliku õigusliku raamistiku mahajäämus
The Belt and Road Initiative: Lagging Behind in Establishing a Comprehensive Legal Framework for the Project
author
Salmenjaakko, Wilma Ilona
defence date
language