title
Koostalitavate ja nutikate transpordisüsteemide rakendamine: küpsusmudel linnade valmisoleku hidamiseks
Implemeting cooperative intelligent transportation systems: a maturity model for assessing the readiness of cities
author
De Naeyer, Viktor Simon
defence date
language