title
Väikese GTPaasi Rin fosfomutantide kloneerimine ja iseloomustamine
Cloning and characterization of small GTPase Rin phosphomutants
keywords
fosforüleerimine
GTPaas Rin
phosphorylation
GTPase Rin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele