title
Cys4-tüüpi tsink-sõrm valgu 2c6a redoks-omaduste uurimine ESI-MS abil
Redox properties of Cys4-type zinc finger protein 2c6a studied by ESI-MS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele