title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Peetri alevikus, Treiali tee 2 ja 4 ehitatava äri- ja laohoone näitel
Analysis of construction technology and building site management based on the case study of the construction of the commercial and warehouse development at 2 and 4 Treial Street Street in Peetri
author
Talmar, Matis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information