title
Puitelamu projektlahenduste tehnoloogiline ja majanduslik võrdlus
Economic and Technological Comparison of Wooden Buildings with Woodlog and Cross-Laminated-Timbes (CLT) Designs
author
Kaitsa, Aarne
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access