title
Start-up ettevõtte väärtuse hindamine reaaloptsioonide meetodil
A start-up company valuation: real-options approach
author
Vikat, Martin
keywords
finantsoptsioonid
Black-Scholes mudel
binoommudel
stohhastilised protsessid
projekti nüüdispuhasväärtus
financial options
Black-Scholes model
binomial model
discounted cash-flow method
project net present value
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit