title
Kinaasi ULK3 inaktiivsete mutantide kloneerimine, ekspressioon ja puhastamine
Cloning, expression and purification of ULK3 kinase deficient mutants
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information