title
Pankroti ennustus Ukraina põllumajandussektoris
Bankruptcy prediction in the agricultural industry of Ukraine
author
Sydorov, Maksym
defence date
language