title
RFID tulevikupotentsiaal tarneahela optimeerimisel Eesti ettevõtete näitel
The future potential of RFID in supply chain optimization on the example of Estonian companies
author
Savason, Robin
keywords
supervisor
defence date
language