title
Kvaliteedijuhtimine tarneahelates SCQM
Supply Chain Quality Management SCQM
author
Laanemets, Age
keywords
kvaliteedijuhtimine tarneahelates
tervikliku juhtimise raamistik
juhtimiskvaliteedi hindamine
supply chain quality management
excellence assessment
description
Lühikokkuvõte
Abstrac
supervisor
Tammaru, Tiia
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information