title
AS SEB Panga internetipanga maksevormi testide automatiseerimine
Test Automation for AS SEB Bank Internet Bank Payment Form
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit