title
Foto-Fenton protsessi kasutamine mikrosaasteainete lagundamiseks ning reovee puhastamiseks
The application of photo-Fenton for degradation of micropollutants and purification of wastewater
keywords
Foto-fenton
reovee puhastus
Photo-Fenton
defence date
language