title
MALDI-TOF MS method based screening of inhibitors of amyloid beta fibrillization from a range of food colors
Amüloid beeta fibrillisatsioooni inhibiitorite skriining toiduvärvide hulgast MALDI-TOF MS meetodiga
author
Razumovski, Andrean
defence date
language