title
NTRK1 geeni promootori aktiivuse analüüs hüpoksilistes tingimustes neuraalsetes rakkudes
NTRK1 gene promoter activity analysis under hypoxic conditions in neural cells
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele