title
Semaforiin 4G mõju roti hippokampuse neuronite dendriitide kasvule
The influence of semaphorin 4G on dendritic growth of rat hippocampal neurons
author
Kink, Liisi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele