title
Application of Lake Sediment Carbon/Nitrogen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental Reconstruction
Järvesetete orgaanilise aine süsiniku ja lämmastiku suhte kasutusvõimalused pärastjääaegsete keskkonnamuutuste rekonstrueerimisel
author
Liiv, Merlin
description
Doctoral thesis 65/2018
Doktoritöö 65/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
06.12.2018
identifier
ISBN 978-9949-83-352-8 (publication)
ISBN 978-9949-83-353-5 (pdf)
ISSN 2585-6898 (publication)
ISSN 2585-6901 (pdf)
language
rights
Paper IV not available electronically
Artikkel IV ei ole elektrooniliselt kättesaadav