title
Таллинский Политехник № 12 1968
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
19.04.1968
language