title
Baltikumi turul ehituskeemia hulgimüüja tulemuslikkuse parendamine läbi strateegilise auditi
Improving the performance of a building chemistry wholesaler in the Baltic market through strategic audit
author
Sumeri, Priit-Hendrik
defence date
language