title
Võla abil finantseeritud aktsiate tagasiostud kasvava baasintressimäära eel
Debt-Funded Share Repurchases on the Eve of a Rising Federal Funds Rate
author
Kaju, Tanel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only