title
Defendec OÜ tootmisprotsessi tõhustamine
Improving the production process in Defendec OÜ
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.