title
Mehitamata seadmete vahendusel teostatava veekogude põhja seire ja kaardistuse võimekuse analüüs
Analysis for Creating Capability of Monitoring Bottom of Waterbodies with Unmanned Vehicles
author
Danilas, Veikko
defence date
language
department / college