title
Peamiste Eestis kasutatavate reovee puhastustehnoloogiate tegelik ja arvutuslik elektri erikulu
Actual and Calculated Electricity Consumption of the Main Wastewater Treatment Technologies Used in Estonia
author
Kala, Kaspar
supervisor
defence date
language