title
Vanglateenistuse 2017. aasta sotsiaalmeedia värbamiskampaania tulemuslikkuse hindamine ja arengusuunad
Effectiveness evaluation of the Estonian prison service 2017 year social media recruitment campaign
author
Kostabi, Triin
keywords
sotsiaalmeedia värbamine
värbamiskampaania
värbamise tulemuslikkus
generatsioonide erinevused
social media recruitment
recruitment efficiency
supervisor
defence date
language