title
Tallinna Polütehnik Nr 11 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
28.03.1986
language