title
Balti elektrijaama katlavee ettevalmistamise süsteemi täiustamine membraantehnoloogia kasutuselevõtmisega
Improvement of the boiler water treatment system at the Baltic Power Plant using membrane technologies
Совершенствование системы подготовки котловой воды на Балтийскойэлектростанции с внедрением мембранных технологий
author
Lipatnikova, Irina
keywords
membraanid
membraanitehnoloogiad
membrane technologies
boiler water
membraani-tüüpi puhastusseadmed
membrane cleaning equipment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal