title
Tallinna Polütehnik Nr 8 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
23.03.1984
language